All Stories

Ngingaba Ufakazi Ophilayo

Usizo lwalaykhaya, indlela engisizakale ngayo laykhaya iyisimanga, ngoba akukho kwenye indawo engithole khona usizo olufana nalolu engilithole kulendawo.
Siphiwe Ndimande
Fezile Sarili

A Second Chance

I am very thankful to the Lord and the mission KwaSizabantu for all the good things they have done to me.