All Stories

Ngasizakala Kakhulu

God in His Power used the Mission to change the bad in my life into good.
Qhawe Maphumulo
Request Hlengwa

Ngathola Usizo

Ekhaya bebengasazi ukuthi bazokwenzenjani ngami kodwa ngifikela ekhaya, ngathola ithuba lokuxhumana noNkulunkulu.